Hệ thống quan trắc môi trường - Thông tư 24/2017 BTNMT

Hệ thống quan trắc môi trường - Thông tư 24/2017 BTNMT

Model
ENVIDAT
Nhãn hàng
Arex

Quan trắc nước thải, khí thải theo thông tư 24/2017 bộ Tài nguyên Môi trường

Tên sản phẩmHệ thống quan trắc nước thải theo thông tư 24/2017-bộ TNMT
Mã sản phẩmENVIDAT
Nhãn hàngVictory Co., Ltd.
Phân loại-
Đại lý-

Tài liệu hướng dẫn sử dụng:
Tải về tại đây